Stichting Hulpverlening in Gezinnen

   

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren. Ook de SHG heeft de ANBI-status. 
 
 
Naam: Stichting Hulpverlening in Gezinnen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 
Statutaire zetel:            Gouda
RSIN-nummer: 804731494
         
 Contactgegevens
Correspondentieadres: Pirkweg 19 8075 PP Elspeet
Telefoonnummer: 0318 - 745 756
E-mailadres: secretariaat@shgzorg.nl
 
Doelstelling:
Het coördineren bij gevraagde en aangeboden kraamzorg, zulks in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de gereformeerde gezindte.
Gezinnen uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen, kraamzorg aan te vragen van personen uit eigen kring.
Kraamverzorgenden uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen werkzaam te zijn in gezinnen uit eigen kring.
 
Beleidsplan:          Zie jaardocumenten
  
Bestuursamenstelling en namen leden.
Dagelijks bestuur:
VoorzitterDhr.  D.J. Geuze
SecretarisDhr. P. Plambeck
PenningmeesterDhr. G. van Blijderveen
 
Overige bestuursleden:
Tweede voorzitter
Dhr.  J. Verloop
Tweede secretaris
Vacature
Tweede penningmeester
Dhr. C. Kamp
 
Adviseurs:
Mevr. A.T. Molenaar-Kok
Mevr. N. Wagteveld-Huisman
Mevr. H. de Wit-Dekker
 
Beloningsbeleid:   Zie financiële verantwoording in jaardocumenten
Activiteiten: Bemiddelen in kraamzorg 
Verslag activiteiten: Zie jaardocumenten
Financiële verantwoording: Zie jaardocumenten