Stichting Hulpverlening in Gezinnen

   

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren. Ook de SHG heeft de ANBI-status.

Naam: Stichting Hulpverlening in Gezinnen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Statutaire zetel:Gouda
RSIN-nummer: 804731494

Contactgegevens

Correspondentieadres: Pirkweg 19 8075 PP Elspeet
Telefoonnummer: 0318 - 745 756
E-mailadres: secretariaat@shgzorg.nl

Doelstelling:
Het coördineren bij gevraagde en aangeboden kraamzorg, zulks in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de gereformeerde gezindte.
Gezinnen uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen, kraamzorg aan te vragen van personen uit eigen kring.
Kraamverzorgenden uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen werkzaam te zijn in gezinnen uit eigen kring.

Beleidsplan: Zie jaardocumenten

Bestuursamenstelling en namen bestuursleden.

Dagelijks bestuur:

VoorzitterDhr. D.J. Geuze
SecretarisDhr. P. Plambeck
PenningmeesterDhr. G. van Blijderveen

Overige bestuursleden:

Tweede voorzitter

Dhr. J. Verloop

Tweede secretaris

Vacature

Tweede penningmeester

Dhr. C. Kamp

Adviseurs:
Mevr. A.T. Molenaar-Kok
Mevr. N. Wagteveld-Huisman
Mevr. H. de Wit-Dekker

Beloningsbeleid: Zie financiële verantwoording in jaardocumenten
Activiteiten: Bemiddelen in kraamzorg
Verslag activiteiten: Zie jaardocumenten
Financiële verantwoording: Zie jaardocumenten