Kraamzorg in de tijd van het coronavirus

Overeenkomstig de landelijke regelgeving sluit de SHG zich aan bij de opgestelde regels door de 'Brancheorganisatie Geboortezorg'.

Advies bezoekregeling per 31 juli 2021

Gezien de soms dalende dan weer stijgende lijn van besmettingen geven we u hierbij het advies vanuit de Taskforce Covid-19: Kraamverzorgenden moeten zo veilig mogelijk kunnen werken. Om de kraamverzorgende te beschermen en uitval te voorkomen adviseren we dat de bezoekregeling en de hygiënische maatregelen worden aangepast naar het risiconiveau dat genoemd wordt in (zie factsheet). Onze  kraamverzorgenden houden steeds het risiconiveau van de regio waar u woont in de gaten en bespreken dit met u. Dit is te vinden in het coronadashboard van de Rijksoverheid, er kan per regio gezocht worden naar het risiconiveau.

Het kraamgezin zorgt er voor dat:

  • bezoekers met klachten niet op bezoek komen;
  • in de ruimte met bezoek 1,5 meter afstand houden mogelijk moet zijn;
  • de kraamverzorgende mag bepalen of ze in contact wil komen met het kraambezoek.
  • kraambezoek in een aparte kamer ontvangen kan worden of na de aanwezigheid van de kraamverzorgende;

Let op! Kraamverzorgenden, leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen niet onder het totaal van de externe bezoekers die een gezin volgens de RIVM richtlijnen mag toelaten.

Hygiëne maatregelen:

  • Kraamverzorgenden nemen nauwkeurig de hygiëne in acht, te denken valt aan het dagelijks wassen van de uniformen, overschort en het dragen van mondkapjes bij hoesten/niezen of bij verkoudheid, tevens het dragen van handschoenen, het extra schoonmaken van deurgrepen en lichtschakelaars.
  • Onze kraamverzorgenden schudden geen handen en nemen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk afstand (1,5 meter).
  • Meerdere keren per dag de handen wassen;
  • Hoesten/niezen in de elleboog.

Als er (mogelijk)corona in het gezin is dient u zelf te zorgen voor iemand die de huishoudelijke taken en eventueel andere aanwezige kinderen verzorgt, dit wordt dan niet door onze kraamverzorgende gedaan. Ook bij verdenking van corona wordt deze regel gehanteerd.

Wanneer u belt naar het SHG nummer dan zal een van onze coördinatoren vragen naar eventuele klachten/symptomen binnen het gezin. Op die manier kunnen wij extra maatregelen nemen wanneer nodig.

Intake
De intake kan plaatsvinden via beeldbellen of fysiek. Voorafgaand aan een fysieke intake wordt altijd een triage uitgevoerd.

 Zie ook onze 'brief aan cliënten'.

Bel bij bevalling: 0187 - 48 91 73