Kraamzorg in de tijd van het coronavirus

Kraambezoek
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus benadrukken we, dat in navolging van het landelijk advies van alle kraamorganisaties, u in de kraamdagen geen bezoek ontvangt tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Daarnaast vragen wij om maximaal twee bezoekers per dag te ontvangen. Zij dienen zich te houden aan de hygiëne maatregelen, voorgeschreven door het RIVM en zoals verwoord bij de mededeling die de kraamverzorgende namens de SHG bij de deur heeft opgeplakt.
SHG geeft op dit moment gewoon kraamzorg in de kraamtijd. We zullen zoveel mogelijk de kraamzorguren geven, zoals afgesproken tijdens de intake.
Onze kraamverzorgenden doen er alles aan om de kraamzorg te kunnen blijven leveren die u nodig heeft.
Bescherming is voor u en onze kraamverzorgenden erg belangrijk De overheid verwacht dat zorgverleners in vitale beroepen (kraamverzorgende) aan het werk blijven en iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit mogelijk is.

Tijdelijke maatregel, voor- en nabezoek
Gezien de aanvullende maatregelen in verband met het beperken van de verspreiding van het coronavirus, zal de intake in de vorm van een telefoongesprek plaats vinden, deze maatregel wordt in ieder geval ingezet tot en met eind april. Dit geldt ook voor het nabezoek.
Staat er al een huisbezoek gepland? Dan zal de regioverzorgende hierover contact met u opnemen.
We vinden het jammer om niet persoonlijk op bezoek te komen, zoals we dat normaal gesproken graag doet, maar gaan er vanuit dat u hier begrip voor hebt.

Coronavirus en kraamzorg
De SHG doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Onze kraamverzorgenden houden zich goed op de hoogte van de richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD's, zie:
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus-covid-19
Op deze websites staat ook informatie voor u, als u kenmerken denkt te hebben van het coronavirus.

Wanneer er klachten zijn in uw gezin van verkoudheid, hoesten of koorts in de weken voor voordat u de geboorte van uw kindje verwacht, wilt u dat melden bij ons en de verloskundige. Zeker als er in uw gezin iemand besmet is met het coronavirus is het belangrijk dit tijdig door te geven zodat we met u afspraken kunnen maken over eventuele hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden.
Ook moet rekening worden gehouden dat er mogelijk beperkte uren kraamzorg verleend worden die alleen gericht zijn op de kraamzorg en niet meer op het huishouden.
Tevens adviseren we om spullen, zoals mondkapjes/handdesinfectie en extra vuilniszakken aan te schaffen.

De verloskundige zal zo nodig samen met de GGD overleggen op welke manier de zorg gegeven kan worden, dit kan betekenen dat er naast de beperkte zorg thuis waar mogelijk zorg op afstand geboden wordt.

We zetten uiteraard geen kraamverzorgenden in die symptomen hebben van corona. SHG volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD op.

We hebben aanvullende maatregelen genomen. Zo verkleinen we de kans op besmetting en zorgen ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • Wanneer u belt naar het SHG nummer dan zal een van onze coördinatoren vragen naar eventuele klachten/symptomen binnen het gezin. Op die manier kunnen wij extra maatregelen nemen wanneer nodig.
  • Onze kraamverzorgenden schudden geen handen en nemen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk afstand (1,5 meter).
  • Onze kraamverzorgenden nemen extra hygiënemaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, het extra schoonmaken van deurgrepen en lichtschakelaars.
Bel bij bevalling: 0187 - 48 91 73