Coronamaatregelen voor de kraamzorg per 30 oktober

Na de vorige verruiming zijn we genoodzaakt op grond van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames onze regels weer aan te scherpen.

Onze kraamverzorgenden blijven assisteren bij bevallingen en leveren kraamzorg. In geval van een (verdachte) besmetting van Corona bij de kraamvrouw of andere leden binnen het gezin wordt per situatie bekeken hoe de zorg wordt ingezet.

Afstandsregel
Hoewel het houden van 1,5 meter afstand sinds 25 september niet meer verplicht is, vinden wij het nodig deze maatregel te blijven hanteren. Bij zorgverlening binnen 1,5 meter draagt onze kraamverzorgende een mondkapje en handschoenen.

Intake
De regioverzorgende zal de intake liefst bij je thuis doen. In regio's die oranje of rood kleuren zal de intake en het nabezoek uitsluitend telefonisch worden gedaan. Afhankelijk van het inschalingsniveau per regio zal zij vooraf telefonisch contact opnemen om een en ander af te stemmen.

Tijdens de intake is het van belang je wensen af te stemmen met de adviezen die door de brancheorganisaties voor kraamzorg gegeven worden:

 • Tijdens de kraamweek mag bezoek ontvangen worden. Het advies is dat de kraamverzorgende niet met hen in contact komt;
  • Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting is binnen het kraamgezin, geldt dat er geen kraamvisite mag worden ontvangen.
  • Nu het aantal coronabesmettingen weer groot is, adviseren wij geen kraambezoek te ontvangen op het moment dat onze kraamverzorgende aanwezig is. Het is raadzaam om het aantal bezoekers te beperken en in elk geval voldoende afstand te bewaren. 
  • Het is belangrijk geen bezoekers te ontvangen die klachten hebben die passen bij het coronavirus.
  • Wij adviseren daarnaast om de kamers na het vertrek van het bezoek te ventileren en hygiëneregels in acht te nemen om de besmettingskans zo laag mogelijk te houden. 
 • Het gebruik van PBM binnen 1,5 meter afstand;
  • SHG kraamverzorgenden dragen bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Daarnaast volgen zij alle geldende richtlijnen en regels op. Bij een landelijk risiconiveau 'waakzaam' vervalt het advies voor de kraamverzorgende om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter. Maar bij voorkeur van de cliënt of kraamverzorgende kan hier alsnog voor worden gekozen. 
  • Bij een landelijk inschalingsniveau van 'zorgelijk' en hoger geldt dat de kraamverzorgende bij zorgverlening binnen de 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te gebruikt. 
  • Indien de kraamvrouw klachten heeft die passen bij Corona moet zij een chirurgisch mondmasker type II dragen.

Voorwaarden voor aanvang van kraamzorg

 • Kraamgezin uitvragen naar gezondheid gezin: Zijn er Corona gerelateerde klachten? Klachten die veel voorkomen zijn:
 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • De normale persoonlijke hygiëne voor de thuis- en kraamzorg volgen.

Uitvoeren zorg
Aanvullende instructies blijven:
• De standaard Corona hygiëne maatregelen:

 • Geen handen geven;
 • Regelmatig handen wassen;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

In de richtlijn van het KCKZ wordt onderscheid gemaakt tussen de adviezen voor kraamverzorgenden die volledig gevaccineerd/immuun* zijn en kraamverzorgenden die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn. Zie die richtlijnen:
Instructies voor kraamverzorgenden per 25 september 2021 (mcusercontent).

De SHG wil zoveel mogelijk voorkomen dat onze kraamverzorgenden een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt.
Dit alles in het besef dat wij de nodige maatregelen hebben op te volgen en uit te voeren maar dat het ons bovenal in afhankelijkheid van de Heere in verootmoediging mag brengen, smekend of Hij Zijn bewarende handen over jou en ons wil uitbreiden.