ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Stichting Hulpverlening in Gezinnen aangewezen en geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam: Stichting Hulpverlening in Gezinnen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Statutaire zetel: Gouda

RSIN-nummer: 804731494

Contactgegevens
p/a Kerkelijk Bureau Ger. Gem. in Ned.
Burg. Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
M. 06- 40 95 37 61

Postadres:
Postbus 322
3900 AH Veenendaal

E: secretariaat@shgzorg.nl

Doelstelling:
Het coördineren bij gevraagde en aangeboden kraamzorg ten behoeve van de gereformeerde gezindte.
Gezinnen uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen, kraamzorg aan te vragen van personen uit eigen kring.
Kraamverzorgenden uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen werkzaam te zijn in gezinnen uit eigen kring.

Voor de samenstelling van het bestuur: zie wie zijn wij

Verantwoording beleid: zie jaardocumenten

Aanmelden kraamzorg

Meld u aan via deze link: shgzorg.mijngeboortezorg.nl